همکاری با سایت

( 6 Votes )

 


در صورت تمایل به همکاری با نویسندگان سایت سلیقه بازار جهت به روزرسانی سایت و ارائه خدمات بهتر می توانید مطالب خود را صورت ایمیل و در صورت کوتاه بودن به صورت کامنت در هر صفحه بر روی اینترنت قرار دهید.

لطفا در ارسال مطالب خود به موارد زیر توجه نمائید:

1- مطالبی که برای پایگاه می فرستید باید حتما با محتوای سایت که مشاوره و راهنمای خرید کالا و استفاده از آن کالا است مطابقت داشته باشد.

2- به منظور رعایت قانون کپی رایت در ایران ذکر منابع در انتهای هر مطلب الزامی است.

3- مطالب باید بدون غلط تایپی و با رعایت موازین نثر علمی و نگارش فارسی مناسب نوشته شده باشند.

4- مطالب ارسال شده برای یکی از بخش های پایگاه نوشته شود و مشخصات آن بخش در مطلب رعایت شود.

5- مطالب خود را ترجیحا به صورت فایل ورد و یا در متن ایمیل به آدرس ایمیل سایت سلیقه بازارINFO@SALIGHEBAZAR.COMارسال نمائید.

6- مطالب ارسالی با نام ارسال کننده در قسمت مربوطه در سایت قرار خواهد گرفت.

7- تلاش کنید مطالب خود را صرفا در یک موضوع تخصصی بنویسید یا ترجمه کنید.

8- اگر مطلب پیشتر در جایی به انتشار رسیده است حتما این موضوع را در انتهای مطلب ذکر کنید.

9- در صورت تمایل همچنین می توانید تجربیات خود را در مورد کالاهای ذکر شده در سایت در قسمت کامنت آن صفحه قرار دهید.ِ

10-سایت سلیقه بازار با پیج رنک 3 آماده تبادل لینک با سایت های دارای پیج رنک 3 به بالا می باشد. در صورت تمایل می توانید با قرار دادن لینک سلیقه بازار در سایت خود و ارسال اطلاعات مربوطه بهINFO@SALIGHEBAZAR.COM تبادل لینک انجام گردد.

11-پیشنهادات خود را برای بهبود سایت و هر گونه نظر انتقادی خود را در باره هر بخش از سایت و مطالب آن برای مدیر سایت ارسال نمائید.

ورود به سایت