راهنمای پيشگيري از افت قند خون در ورزش

Posted in پزشکی و سلامت - ورزش و لوازم ورزشی

( 0 Votes )

* ميزان انسولين دريافتي يا قرص قبل از ورزش کم مي شود( اگر ورزش سنگين انجام مي گردد يا مدت زمان انجام ورزش ، بيشتر از يک ساعت است.(

*فعاليتهاي ورزشي در طي 60 دقيقه بعد از تزريق انسولين انجام نشود ، بخصوص اگر ورزش مربوط به قسمتي از بدن باشد که انسولين تزريق شده است .
*
ورزش يک تا سه ساعت پس از صرف غذاي اصلي يا ميان وعده انجام شود .
*
صرف غذا 20 تا 30 دقيقه بعد از تزريق انسولين باشد ( انسولين نبايد بعد از صرف يا بيش از 30 دقيقه قبل از صرف غذا تزريق شود.
*
به تفاوت خصوصيات انواع انسولين از منابع مختلف توجه شود.
*
تفاوت در سرعت جذب انسولين از اندامهاي مختلف ،مد نظر قرار گيرد.
*
ميزان قند خون قبل از ورزش ، حين آن و بعد از ورزش ، بويژه اگر ورزش سنگين يا طولاني باشد ،کنترل شود.
*
به مقدار کافي کربوهيدرات قبل از ورزش ،حين آن و بعد از ورزش ، مصرف گردد بويژه در مواقعي که قند خون کمتر از 30 ميلي گرم در دسي ليتر باشد يا ورزشهاي سنگين و طولاني تر از يک ساعت انجام شود .
*
برنامه حرکات ورزشي از حرکات کم و کوتاه آغاز گردد و شدت و مدت زمان آن بتدريج افزايش يابد .
*
در مورد شروع يک داروي جديد يا قطع داروي قبلي با پزشک مشورت شود چرا که قطع يا شروع مصرف دارو ممکن است احتمال بروز هيپوگليسمي را افزايش دهد .

http://www.rasekhoon.net

افزودن نظر

کد امنیتی
بازنشانی

ورود به سایت